answersLogoWhite

0

What is 5 plus 6w-2w?

User Avatar

Wiki User

โˆ™ 2015-02-09 10:54:21

Best Answer

It is: 5+4w simplified

User Avatar

Wiki User

โˆ™ 2015-02-09 10:54:21
This answer is:
๐Ÿ™
0
๐Ÿคจ
0
๐Ÿ˜ฎ
0
User Avatar
Study guides
๐Ÿ““
See all Study Guides
โœ๏ธ
Create a Study Guide

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: What is 5 plus 6w-2w?
Write your answer...
Submit
Related questions

What is 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 equal?

Note that the reason there exists a technique called multiplication is so that we do not have to perform tedious and lengthy series of addition such as the one you have presented. So, you have given us 24 of the number 5 to add. 24 x 5 = 120. (Addition form) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 120


What is 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus equal?

Thirty


What is the median of 5 plus 5 plus 5 plus 6 plus 5 plus 7 plus 0 plus 5 plus 1 plus 7 plus 7 plus 5 plus 6 plus 5 plus 5 plus 5 plus 8 plus 5 plus 0 plus 5 plus 4 plus 5 plus 2 plus 7 plus 9?

If you put the numbers in order it is: 0, 0, 1, 2, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9. Since there are 25 numbers, we are looking for the thirteenth number, which is 5.


What is 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5?

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 55


What is 4 plus 6 plus 6 plus 5 plus 5 plus 4 plus 6 plus 5 plus 5 plus 6 plus 5 plus 5 plus 5 plus 3?

4 + 6 + 6 + 5 + 5 + 4 + 6 + 5 + 5 + 6 + 5 + 5 + 5 + 3 = 70


5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 equals?

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 45, the shorter version is 5*9.


What is 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5?

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30


What does 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 equal?

9*5=45 or 5+5+5+5+5+5+5+5+5=45 or1*5*9=45


What is 3 plus 5 plus 9 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 6 plus 4?

3 + 5 + 9 + 5 + 5 + 5 + 5 + 6 + 4 = 37


What is 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5?

Since 5 is written 8 times just do 5x8 which is 40 and that is your answer.


What is 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5?

Just think, 5 x 7= 35.


What is the total of 5 plus 5 plus 5-5 plus 5 plus 5-5 plus 50?

65


What is 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5?

25.


What is 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 9 plus 9 plus 9 plus 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1?

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 9 + 9 + 9 + 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 = 43


What is 4 plus 4 plus 5 plus 8 plus 4 plus 25 plus 8 plus 4 plus 5 plus 7 plus 5 plus 77 plus 8 plus 5 plus 54 plus 4 plus 1 plus 5 plus 5 plus 10.23247?

248.23247


What is the answer to 5 plus 5 plus 5 - 5 plus 5 plus 5 - 5 plus 5 x 0?

5 + 5 + 5 - 5 + 5 + 5 - 5 + (5 x 0) = 15


What is 464 plus 649 plus 49646 plus 794964 plus 49685 plus 45 plus 56 plus 5 plus 85 plus 5 plus 5 plus 5?

464 + 649 + 49646 + 794964 + 49685 + 45 + 56 + 5 + 85 + 5 + 5 + 5 = 895614


What is 25 plus 25 plus 25 plus 25 plus 25 plus 10 plus 10 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5?

165


What is 5 plus 5 plus 5 plus 7 plus 5 equals?

27


What is 5 plus 5 plus 5 plus 6 plus 6 plus?

27


What is 7 plus 5 plus 4 plus 5 plus 3 plus 4 plus 6 plus 5 plus 4 plus 5 plus 6 plus 4 plus 7 equals what?

7 + 5 + 4 + 5 + 3 + 4 + 6 + 5 + 4 + 5 + 6 + 4 + 7 = 65


What is the double plus one of 5 plus 5?

(Double plus 1 of 5) plus 5 = 16 Double plus 1 of (5 plus 5) = 21


What does 5 plus 5 plus 5 plus 5 equal?

20


What is -5 plus -5 plus -5 plus -5 -7?

-27 !


What is 14 plus 10 plus 7 plus 6 plus 5 plus 5?

14 plus 10 plus 7 plus 6 plus 5 plus 5 equals 47.