answersLogoWhite

0


Best Answer

1. Ako ang Ginoo nga imong Dios. Dili ka magbaton ug laing dios gawas kanako.

2. Dili mo gamiton ang ngalan sa Ginoong imong Dios sa pasipala.

3. Hinumdumi pagbalaan ang Adlaw sa Pahulay.

4. Tahora ang imong amahan ug inahan.

5. Dili ka magpatay.

6. Dili ka manghilawas.

7. Dili ka mangawat.

8. Dili ka mamakak batok sa imong isigkatawo.

9. Dili mo kaibgan ang asawa sa imong isigkatawo.

10. Dili mo kaibgan ang balay sa imong isigkatawo… ni ang mga butang nga iyang gipanag-iya.

User Avatar

Wiki User

โˆ™ 2013-11-19 20:53:11
This answer is:
๐Ÿ™
0
๐Ÿคจ
0
๐Ÿ˜ฎ
0
User Avatar
Study guides

Algebra

20 cards

A polynomial of degree zero is a constant term

The grouping method of factoring can still be used when only some of the terms share a common factor A True B False

The sum or difference of p and q is the of the x-term in the trinomial

A number a power of a variable or a product of the two is a monomial while a polynomial is the of monomials

โžก๏ธ
See all cards
3.69
โ˜†โ˜…โ˜†โ˜…โ˜†โ˜…โ˜†โ˜…โ˜†โ˜…
322 Reviews

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: What is the the ten commadments in bisaya?
Write your answer...
Submit
Related questions

When was Bisaya Magasin created?

Bisaya Magasin was created in 1930.


What is the duration of Aksyon Bisaya?

The duration of Aksyon Bisaya is 1800.0 seconds.


When was Aksyon Bisaya created?

Aksyon Bisaya was created on 2011-07-18.


What is the birth name of Amay Bisaya?

Amay Bisaya's birth name is Roberto Reyes.


What is the bisaya of wisdom?

kaalam


What is the bisaya of a bird?

langgam


What is Coriander in bisaya?

kinchay


What is parsley in bisaya..?

Helbas


Gi try raman taka kung you understand n bisaya?

I tried to see if you understand bisaya


What does the Bisaya word iyot mean?

it is an offensive "street" word meaning Sex in Cebuano and Bisaya.


What is parsley in bisaya?

Helbas


what is love in bisaya?

gihigugma tika


What is basil in bisaya?

Local Names:Balanoi (Tagalog), Kalu-ui (Bisaya), solasi (Tagalog, Pampanga.), sweet basil (English)


What actors and actresses appeared in Basta bisaya - 1970?

The cast of Basta bisaya - 1970 includes: Von Serna Gloria Sevilla


What is Basil leaf in Bisaya?

Local Names:Balanoi (Tagalog), Kalu-ui (Bisaya), solasi (Tagalog, Pampanga.), sweet basil (English)


What is tabon?

"tabon" in Bisaya means "to cover"


How are the girl at bisaya girls?

They're hot.


What is cream dory fish in bisaya?

Sagoksok?


What is bisaya of ipis?

ok-ok


What is chives in bisaya?

Sibujing


What are the characteristics of cebuanos?

Cebuanos being part of the Bisaya people share similar characteristics with other bisaya speakers in the visayas and mindanao. 1. Cebuanos and Bisaya people in general are hard to please. They are not easily impressed 2. Cebuanos like most Bisaya are very frugal and more strict than other filipinos 3. Cebuano like most Bisaya like singing, dancing, fiestas, eating together, and other sorts of merriment. 4. Cebuanos like most Bisaya don't like speaking tagalog/filipino and see manila as another foreign occupier 5. Cebuanos and other Bisaya are more adept in speaking english than in speaking tagalog/filipino 6. Cebuanos like most Bisaya love independence yet also enjoy hanging out with other people (maybe except tagalogs) 7. Cebuanos and other Bisaya think highly of Lapu-lapu and Dagohoy instead of looking up to Rizal and Bonifacio 8. Cebuanos and most Bisaya are fiercely patriotic of their Bisaya identity, language, and culture. 9. Cebuanos and most Bisaya people prefer a federal-parliamentary form of government for the Philippines instead of a presidential one (like the country has right now) 10. Cebuanos like most Bisaya work very hard. 11. Cebuanos like most Bisaya love to make jokes as they have a good sense of humor 12. Cebuanos and most Bisaya dislike arrogant types (worse if they are from luzon). 13. Cebuanos like most Bisaya love to listen to old Bisaya music and Bisaya radio 14. Cebuanos make the best lechon in the Philippines 15. Cebuanos are very welcoming and friendly (except maybe if you are tagalog)


How are the bisaya girls?

ok kaayu murag ako


What is the tagalog meaning of the bisaya word nahibawan?

NALAMAN


What is bisaya word of i love you?

Gihigugma ko ikaw


What example of salawikain in bisaya?

Example of salawikain ng