answersLogoWhite

0


Best Answer

ang prime commodities ay ang mamimili ay maaaring makipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan na may kontrol sa pinaiiral

my name is jessica villarino :D

User Avatar

Wiki User

โˆ™ 2014-02-12 10:07:42
This answer is:
User Avatar
Study guides

What is the prime factorization of 24

What is the prime factorization of 54

What is the prime factorization of 64

What is the prime factorization of 34

โžก๏ธ
See all cards
4.67
โ˜†โ˜…โ˜†โ˜…โ˜†โ˜…โ˜†โ˜…โ˜†โ˜…
21 Reviews

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: What are the prime commodities?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

What are prime commodities?

Prime commodities are commodities that are yet to be processed from their raw state. Examples are orange or mango, which are processed into fruit juice. Others are iron ore, which are processed to fine metals.


What is business and finance section?

informations about bank, prices of prime commodities, and the exchange rates and currencies


What changes observed in primary commodities?

The freshness of the primary commodities is the observed changed. Primary commodities refers to the commodities in unprocessed state.


How do you spell commodities?

Commodities is the correct spelling.


What is a buyer and seller of commodities for profit called?

It depends: are we talking about commodities CONTRACTS, or the commodities themselves? A person who specializes in buying and selling commodities futures and options is a commodities broker. Someone who buys and sells the physical good--lumber, wheat, whatever--is a commodities dealer.


What is a commodities letter of credit?

It is a Letter of Credit covering commodities.


What commodities are produced and in what quantities?

in macroeconomics what commodities are produced and in what quantities


When was Commodities Corporation created?

Commodities Corporation was created in 1969.


What is Danske Commodities's population?

The population of Danske Commodities is 135.


What is meant by the term commodities and futures?

Commodities are services and goods. Soft commodities are goods that are grown, hard commodities are goods that are mined. A futures is a contract to buy commodities or financial instrument set in certain time in the future. These contracts are traded.


What are th top five commodities nationally?

gold, silver, copper, oil and bronze are the top 5 commodities. they are widely traded in commodities market.


Why did some ancient Greek settlements trade?

To exchange their surplus commodities for other commodities they needed. To make a financial profit from trading commodities and services.

People also asked

What are prime commodities?

View results