answersLogoWhite

0

What is a monodecagon?

Updated: 4/28/2022
User Avatar

Wiki User

13y ago

Best Answer

momogon

digon bigon

trigon tragon

tetragon quadrigon

pentagon quintagon

hexagon sexagon

heptagon septagon

octagon octigon

nonagon enneagon

decagon

hendecagon

duodecagon

tredecagon

quattuordecagon

quindecagon

sexdecagon

septendecagon

octodecagon

novemdecagon

vigintagon

trigintagon

centagon

millagon

micrigon

nanigon

picigon

femtigon

attigon

zeptigon

yoctigon

xonigon

vecigon

icosigon

triacontigon

googoligon

googolplexigon

User Avatar

Ryan Huang

Lvl 2
2y ago
This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: What is a monodecagon?
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Continue Learning about Other Math